Yrkeshögskola

Posted by blogadmin on August 22, 2014
Hus & Hem, Jobb

Utbilda dig på yrkeshögskola

I dagsläget är det svårt att få jobb. Även de med utbildningar från universitet och högskolor har svårt att få fast anställning och de som helt saknar utbildning utöver gymnasiet får mycket svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Ett problem är att näringslivet idag efterfrågar arbetskraft med uppdaterade kunskaper och personer som besitter en kompetens som verkligen behövs. Många universitet erbjuder utbildningar som förvisso är genomgripande, men som inte alltid innebär att de studerande skaffar sig exakt de kunskaper som näringslivet efterfrågar. Att börja plugga på en yrkeshögskola som till exempel yrkeshögskolan Xenter kan därför vara ett bra alternativ för den som vill skaffa sig en genväg in på arbetsmarknaden.

Kurserna och utbildningarna som man läser på en yrkeshögskola har i stor utsträckning utformats av arbetsgivarna själva. Fördelen med detta är att de studerande skaffar sig exakt de kunskaper som efterfrågas och därmed får precis den kompetens som behövs inom ett visst yrke. Detta gör att eleverna blir mer förberedda för yrkeslivet än vad de hade blivit om de gått en liknande utbildning på ett universitet. Ungefär en tredjedel av studietiden på en yrkeshögskola upptas av praktik. Detta är givetvis ett utmärkt sätt att skaffa sig konkreta och praktiska erfarenheter från arbetslivet, men innebär också att man får chansen att knyta kontakter till arbetsgivare. Detta är något som kan vara mycket värdefullt när man efter avslutad utbildning ansöker om jobb. Genom att utbilda sig på en yrkeshögskola skaffar man sig helt enkelt den typ av kompetens som efterfrågas inom en given bransch, och får möjligheten att visa sina färdigheter inom yrket redan under studietiden. Detta är så klart bra för den studerande men är också en utmärkt chans för arbetsgivare att försäkra sig om att framtida jobbsökande verkligen har den kompetens som efterfrågas idag.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City