Sommarprojektet – värmen i huset

Posted by blogadmin on July 17, 2014
Hus & Hem

Att skaffa sig ett nytt värmesystem genom att köpa sig en värmepump är en bra idé, men det finns vissa saker man bör tänka på. Värmepumpar går att köpa på flera olika ställen, men det bästa är att man kontaktar en firma och ber om råd och tips samt en offert.

Något som är bra att göra innan man skaffar sig en ny värmepump är att utvärdera det värmesystem man har sedan innan. Man bör se över kostnaderna och vilken typ av system det är. Kanske är det en oljepanna, elvärme eller fjärrvärme? Eller har man ved och pelletseldning? Ta i beaktande faktorer som bekvämlighet, hur effektiv det nuvarande systemet är och vad för kostnader man faktiskt har. Man behöver även se till hur gammalt ens nuvarande system är. Måste man byta ut det på grund av ålder? Är värmesystemet fortfarande effektiv? En annan viktig sak att fundera på är hur mycket plats det värmesystemet man har tar upp. Ska man köpa ett mindre eller ska man satsa på et lika stort? Det här är frågor som man bör fundera på innan man sätter igång med att byta ut sitt värmesystem. Sen är placering också viktigt… vart man placerar dem i huset, hittar du här.

Det finns en oändligt många fler frågor och punkter man bör tänka på innan man byter. Därför lönar det sig att prata med en expert inom området för att få den hjälp man behöver.

Vi fick hjälp, och det kommer en installatör på besök i nästa vecka. Skönt att få allt klart innan den kalla vintern.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City