Studera till veterinär

Posted by Admin on June 12, 2013
Uncategorized

Att studera till veterinär är många barn och ungdomars dröm. Sverige driver frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning samt livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse i EU och veterinärens uppgifter i samhället har ökat på grund av de allt mer öppna gränserna i Europa. Självklart är den mer traditionella veterinärrollen med behandling av djur och förebyggande åtgärder är också viktig.

Veterinärmedicinen har betydelse för oss människor, inte enbart genom att säkra livsmedel, utan också genom att veterinärens finns för våra sällskapsdjur och om våra djur mår bra så mår vi bra.

Att studera till veterinär tar fem och ett halvt år och utbildningen finns inte överallt, läs mer på Studera.nu

Veterinärers framtid spås ljus och veterinärer har en bred arbetsmarknad. Arbetsfältet innefattar allt från behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård och rådgivning. Veterinärer kan också jobba med besiktning och övervakning på slakterier, ta hand om och övervaka försöksdjurs hälsa och välbefinnande, arbeta med smittskydd, arbeta med övervakning av sjukdomslägen i landet samt jobba med undervisning och forskning. Veterinärers arbetsplats kan vara vid veterinärkliniker, läkemedelsföretag, djursjukhus, myndigheter, organisationer eller läkemedelsföretag.

När man är färdigutbildad och får sin veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) måste man ansöka du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. Efter det får man arbeta som legitimerad veterinär inom alla områden oavsett vilka kurser du gått. Man kan också fortsätta att studera efter veterinärexamen och välja att bygga på med en utbildning på specialistnivå eller på forskarnivå.

Veterinärer behövs överallt, svenskarna får fler och fler husdjur och de behöver vård. Jag har haft svårt att hitta en bra veterinär i Huddinge och behöver åka ett par mil.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City